Dostarczenie i wdrożenie firewalla wraz ze switchami dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie i wdrożenie firewalla wraz ze switchami dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej. Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności:
a) dostarczenie samodzielnego, fizycznego urządzenia zabezpieczeń sieciowych (firewall) wraz z oprogramowaniem;
b) dostarczenie 2 sztuk przełączników rdzeniowych;
c) instalację i wdrożenie dostarczonego sprzętu;
d) przeprowadzenie szkolenia pracowników zespołu IT Zamawiającego dotyczącego obsługi dostarczonego sprzętu;
e) udzielenie wsparcia technicznego powdrożeniowego.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Michała Grażyńskiego 10
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in