Dostawa KOMPENSATOR TKANINOWY 360x360x120mm do TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli.

» Notice description

Prosimy o złożenie oferty cenowej na dostawę:

1. 341-047-044-0 KOMPENSATOR TKANINOWY 360x360x120mm - 1 szt.

Wykonanie według podanych parametrów:
Materiał powłoki kompensatora – FPM
Tkanina nośna kompensatora – Tkanina szklana
Temperatura pracy kompensatora do 2500 C
Kompensator w wykonaniu harmonijkowym kołnierzowym
Kompensatory bez kołnierza metalowego
Kompensator bez otworów na śruby mocujące
Wymiary kompensatora zgodne ze specyfikacją
Odporność na parę wodną w temperaturze jak powyżej
Odporność na związki chemiczne wydzielane z podwyższonej temperaturze z biomasy leśnej i agro.
Kołnierz tkaninowy kompensatora ma wynosić 60mm

W sprawach technicznych proszę o kontakt z Panem PIRÓG CEZARY (tel. 572887162)
Dopuszcza się zastosowanie produktu równoważnego . Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, jakość wykonania i zastosowane materiały są nie gorsze niż produktu oryginalnego.
UWAGI:
- Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie deklaracji zgodności / kartę produktu,
- Szczegółowy opis pozycji objętych zapytaniem znajduje się pod znacznikiem "lupki" (opis szczegółowy).
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli. wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.
- przy dostawie wymagany świadectwo jakości, certyfikat, instrukcja użytkowania.
Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta i na podstawie której system przeliczy łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji (w cenie ofertowej netto produktu należy uwzględnić jego cenę , cenę transportu, cło w przypadku importu (gdy obowiązuje) oraz inne składniki np. rabaty, upusty i.t.p.).
3. W zakładce dokumenty znajduje się
- Podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
4.2. Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-mail.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.09.2020 | 12:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Cables, wires

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in