RMA - Ekspertyza stanu technicznego zasobników dobowych węgla nr 1-4 bloku nr 10 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo – wykonawczej wzmocnienia konstrukcji w/w zasobników w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie - Badanie rynku

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do udziału w badaniu rynku dotyczącym zainteresowania udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie prac polegających na wykonaniu Ekspertyzy stanu technicznego zasobników dobowych węgla nr 1-4 bloku nr 10 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo – wykonawczej wzmocnienia konstrukcji w/w zasobników w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie
W przypadku ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia informacja o jego wszczęciu zostanie zamieszczona na Platformie Zakupowej Grupy TAURON.

1. Celem badania rynku jest pozyskanie przez TAURON Wytwarzanie S.A. informacji w zakresie rozpoznania rynku potencjalnych Wykonawców, którzy są zainteresowani realizacją usług objętych badaniem rynku oraz spełniają wymagania TAURON Wytwarzanie SA.

2. Niniejsze Ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do składania ofert. Niniejsze Ogłoszenie stanowi jedynie zaproszenie do udziału w badaniu rynku.

3. Odpowiedź prosimy składać za pośrednictwem platformy zakupowej, bądź wysyłając wiadomość z informacją
o zainteresowaniu wykonaniem przedmiotu badania rynku oraz spełnieniu podanych wymagań na adres: renata.galuszka@tauron-wytwarzanie.pl

Załączniki:
1. Opis przedmiotu badania rynku.

----------------------------------------
Osoby wyznaczone do kontaktu:
Renata Gałuszka, numer telefonu: 737151382, adres e-mail: renata.galuszka@tauron-wytwarzanie.pl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.09.2020 | 10:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Design services

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in