Zakup filmoplastów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa filmoplastów.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 10:00


» Location

Postępu 18
Warszawa 02-676
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Stationery (paper)

» Buyer data

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Postępu 18
Warszawa 02-676
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in