Modernizacja drogi gminnej na terenie gminy Kłoczew

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej w Gminie Kłoczew na odcinku w miejscowości Czernic (dz. geod. nr 750) – dł. odcinka 406 m,
2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera uproszczona dokumentacja projektowa, przedmiar robót, który stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

Długa 67
Kłoczew 08-550
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Kłoczew
Długa 67
Kłoczew 08-550
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in