Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych - Kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej – Koczargi Stare

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie placów zabaw i terenów rekreacyjnych - kontynuacja budowy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej – Koczargi Stare”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia określony jest w rysunkach dodatkowych. W dokumentacjach projektowych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych określono sposób wykonania robót budowlanych.
3. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Koczargach Starych. Do wykonania są między innymi następujące roboty i czynności opisane poniżej oraz wskazane na załączonym do dokumentacji przetargowej dodatkowym rysunku pn. „Rysunek dodatkowy – Koczargi Stare_plac zabaw_rys.3 (z wyłączeniem poręczy niskich podwójnych Z2b) oraz „Rysunek dodatkowy – Koczargi Stare_siłownia_rys.4 (z wyłączeniem elementu - ławka + prostownik do pleców S1):
1) wg projektu „Rozbudowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Koczargach Starych”
a) dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych tj. zestaw do kalisteniki (Z2a), drążek niski do pompek (Z2c),
UWAGA! W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca nie wykonuje elementu - poręcze niskie podwójne (Z2b).
b) wykonanie nawierzchni żwirowej w obrębie montowanych urządzeń,
2) wg projektu „Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Koczargach Starych” dostawa i montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych tj. jeździec (S4), biegacz (S5) oraz orbitrek (S6);
UWAGA! W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca nie wykonuje elementu - ławka + prostownik do pleców (S1).
3) rekultywacja trawników zniszczonych podczas prowadzenia robót.
4) obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą.
4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi uzyskać certyfikat od Podmiotu niezależnego, uprawnionego do wydawania certyfikatu, zgodnie z obowiązującymi normami (w tym norm z grupy PN-EN 1176) na wykonane prace i zamontowane urządzenia. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca;

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 12:00


» Location

Rynek 32
Stare Babice 05-082
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Sport

» Buyer data

Gmina Stare Babice
Rynek 32
Stare Babice 05-082
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in