Dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek PB

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej” w ilości i wymaganiach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:30


» Location

15-351 Białystok


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in