Dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do badań parametrów krytycznych wraz dzierżawą analizatora oraz szkoleniem personelu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych (sód, potas, chlorki, glukoza, kreatynina, oksymetria, hemoglobina, hematokryt, gazometria, mleczany) wraz z dzierżawą analizatorów oraz szkoleniem personelu dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6; 6a; 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2020 | 11:00


» Location

41-940 Piekary Śląskie


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in