Zasilanie budynku mieszkalnego w m. Wszembórz gm. Kołaczkowo

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Zasilanie budynku mieszkalnego w m. Wszembórz gm. Kołaczkowo

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 09:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Witkowska 5, 62-300, Września


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in