“Budowa przedszkola w Glinnie”

» Notice description

4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola w Glinnie.

4.2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace:
- wykonanie stanu zerowego tj. roboty ziemne, fundamenty i ściany podziemia, izolacje
fundamentów i ścian podziemia, warstwy podposadzkowe,
- wykonanie stanu surowego, tj. konstrukcji nadziemnej, ścian murowanych, lekkich GK i
szkieletowych,
- wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych,
- wykonanie stanu wykończeniowego zewnętrznego i wewnętrznego,
- dostarczenie wyposażenia sanitarnego, meblowego biurowego i meblowego oddziałów,
- dostarczenie wyposażenia kuchennego w tym w szczególności: rozdzielni, stanowiska dostawy
towarów, obieralni oraz magazynu warzyw i owoców, kuchni,
- wykonanie wyposażenia placu zabaw dla dzieci;
- wykonanie ogrodzenia oraz zieleni w tym trawników, sadzenie drzew i krzewów.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w warunkach Projektu Umowy- załącznik nr 6 do SIWZ, w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym – załącznik nr 7 do SWIZ, w Przedmiarach robót – załącznik nr 8 do SWIZ, Specyfikacji Technicznj Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – załącznik nr 9 do SWIZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 08:30


» Location

ul. Poznańska 33
Nowy Tomyśl 64-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Miejski
ul. Poznańska 33
Nowy Tomyśl 64-300
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in