Wykonanie chodników na drogach powiatowych w Powiacie Otwockim

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonie robót budowlanych polegających wybudowanie chodnika
w miejscowości Siedzów na odcinku od granicy działki szkoły podstawowej do wejścia na teren boiska sportowego
2. Zakres prac obejmuje dojścia do peronu autobusowego – szczegółowy zakres robót znajduje się w projekcie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Bohaterów Westerplatte 36
Karczew 05-480
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie
ul. Bohaterów Westerplatte 36
Karczew 05-480
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in