Dostawa mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż mebli na potrzeby różnych jednostek Politechniki Białostockiej w ilości i wymaganiach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:30


» Location

ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in