Zakup i dostawa opału dla jednostek organizacyjnych Gminy Grudziądz w sezonie grzewczym 2020/2021

» Notice description

Gminy Grudziądz w sezonie grzewczym 2020/2021.
1) węgiel (kostka) - ok. 150 ton, I gatunek o kaloryczności nie mniejszej niż 27000 kJ/kg, maksymalnej zawartości popiołu 6%, maksymalnej zawartości siarki 0,6%,
2) koks - ok. 20 ton, Koks opałowy - I gatunek o kaloryczności nie mniejszej niż 27000kJ/kg, maksymalnej zawartości popiołu 10%, maksymalnej zawartości siarki 0,7 %
3) ekogroszek - 80 ton, I gatunek o kaloryczności nie mniejszej 26000 kJ/kg,
uziarnienie : 8-25 mm, siarka max. 0,6%, popiół max. 9% , wilgotność max do 10%, wskaźnik spiekalności RI max. 10, Ekogroszek winien być paczkowany w worki trwale zamknięte o wadze do 25 kg.
4) ekomiał węglowy – ok. 50 ton, I gatunek o kaloryczności nie mniejszej 24000 kJ/kg, uziarnienie : 0-31,5 mm, siarka max. 0,6%, popiół max. 20% , wilgotność max. do 15,0%, wskaźnik spiekalności RI max. 20.
Podane wyżej ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Miejsca poszczególnych dostaw określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ, będącym jednocześnie wykazem płatników. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, w miarę potrzeb, zgodnie z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb w sezonie grzewczym 2020/2021. Minimalne zamówienie to 1 tona, a maksymalne 10 ton. Zamówienia mogą być składane przez Zamawiającego w formie telefonicznej lub mailowej, co do ilości i rodzaju materiałów opału. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opału najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Wybickiego 38
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Gmina Grudziądz
ul. Wybickiego 38
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in