Dostawa programowalnych smartfonów, tabletów i robotów mobilnych na potrzeby projektu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowej dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa programowalnych smartfonów, tabletów i robotów mobilnych na potrzeby projektu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowej dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzić z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części, dopuszczając możliwość złożenia oferty na wybraną część:
Część I – Dostawa programowalnych smartfonów i tabletów
Część II – Dostawa programowalnych robotów mobilnych z akumulatorami
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 12:30


» Location

ul. Narutowicza 42686
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Telecommunications equipment and accessories

» Buyer data

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 42686
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in