Dostawa żywności i opakowań jednorazowych dla SPZZOZ w Gryficach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa żywności dla SPZZOZ w Gryficach (15 cześci/pakietów)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Niechorska 27
Gryfice 72-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Niechorska 27
Gryfice 72-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in