Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne w ramach projektu - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w pomoce dydaktyczne w ramach projektu : Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Część I - Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w komputery przenośne.
Część II – Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy.
Część III - Zakup i dostawa wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt multimedialny

4.3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 4.1 został szczegółowo określony w załączniku nr 4A, 4B, 4C do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
4.4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na wszystkie części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.
4.5. Pomoce dostarczone w ramach niniejszego zamówienia mają być fabrycznie nowe, tj. nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane, nieobciążone prawami osób lub podmiotów trzecich. Pomoce powinny być dostarczone w nienaruszonych oryginalnych opakowaniach bez śladów ingerencji.
4.6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko oraz dokonać jego rozładunku i montażu, uruchomienia i ustawienia w wyznaczonych pomieszczeniach w budynku szkoły.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Włocławska 37
Piotrków Kujawski 88-230
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim
ul. Włocławska 37
Piotrków Kujawski 88-230
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in