Dostawa komputerów przenośnych oraz peryferii komputerowych na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych oraz peryferii komputerowych na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 11:00


» Location

ks. I. J. Skorupki 4
Warszawa 00-546
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ks. I. J. Skorupki 4
Warszawa 00-546
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in