ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA WAPNA O BARDZO WYSOKIEJ REAKTYWNOŚCI DLA ZAKŁADU KOMUNALNEGO W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa wapna o bardzo wysokiej reaktywności dla Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej.
Planowana ilość zamówenia wapna w 2021 roku wyniesie ok. 1248 t (+/-20%).
Wapno dostarczane będzie sukcesywnie w odstępach ok. tygodniowych w ilościach ok. 26t na tydzień. Dostawy realizowane będą cysternami samowyładowczymi.
Dostawca zapewni pneumatyczne wyładowanie wapna do silosów z przyłączem dostosowanym
do instalacji Zamawiającego (złącze strażackie Ø75mm).
Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Dostawca.
Wyładunki muszą odbywać się zawsze pod nadzorem Zamawiającego.
Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godzinach pracy oczyszczalni tj. od 7:00 do 15:00
po wcześniejszym przesłaniu zamówienia w formie e-maila na podany w ofercie i umowie adres
w terminie maksymalnie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Dostawy realizowane będą loco Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4.
Przy każdorazowej dostawie Dostawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości danej partii dostarczanego wapna, które będzie zawierało co najmniej parametry zadeklarowane w ofercie
oraz odczyt z ważenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli jakościowej
oraz ilościowej dostarczonej partii wapna.

2. Parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:
Reaktywność t60 – maksymalnie 45 sekund
CaO + MgO - min. 93,0%
MgO – max. 1,0%
SO3 - max. 0,5%
CO2 - max. 4,0%
Sito 0,09 mm- max 6,0%
Sito 0,2 mm max 1,0%

3. Podane parametry techniczno - użytkowe podane w niniejszej specyfikacji są wymagane. Nieposiadanie lub niespełnienie jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty.
4. Wymagane świadectwa i atesty.
4.1 Oferowane przez wykonawcę wapno ma posiadać certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności i identyfikującą producenta i typ wyrobu) lub deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. Dokumenty załączone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.UWAGA!
Przedstawiony powyżej rzeczowy i ilościowy zakres przedmiotu zamówienia został określony orientacyjnie. Zamawiający ma prawo zmienić zakres rzeczowy i finansowy przedmiotu zamówienia bez konsekwencji finansowych. Takie zmiany ilości są przewidziane umową – rozliczenie nastąpi za faktycznie dostarczony przedmiot zamówienia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 11:30


» Location

ul. Wadowicka 4
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Stone

» Buyer data

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej
ul. Wadowicka 4
Sucha Beskidzka 34-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Raw materials and intermediary products category published on OnePlace in last 10 days.