Zakup, instalacja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na dziewięciu salach rozpraw.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na siedmiu salach rozpraw, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
2. Zakres prac obejmuje:
1) dostawę sprzętu, montaż i uruchomienie systemu oraz testy zainstalowanego systemu (projekt, instalacja oraz wszystkie związane z tym procedury);
2) dostawę materiałów niezbędnych do wykonania prac;
3) przekazanie dokumentacji technicznej;
4) szkolenie z zakresu obsługi systemu;
5) świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego Systemu.
3. Usługa wsparcia technicznego i serwis Systemu.
1) W ramach umowy Wykonawca zapewnia świadczenie usług serwisu oraz wsparcia technicznego dla Systemu na warunkach opisanych w zał. nr 1 do umowy.
2) Usługa serwisu oraz wsparcia technicznego dla Systemu obejmuje w szczególności:
a. zapewnienie sprawnego, prawidłowego i wolnego od wad funkcjonowania Systemu w lokalizacji Zamawiającego;
b. usuwanie wszelkich wad, błędów, awarii i uszkodzeń Systemu oraz ich skutków w lokalizacji Zamawiającego;
c. udzielanie konsultacji oraz pomocy technicznej dla Systemu, świadczonych na rzecz Zamawiającego;
d. realizację modyfikacji oprogramowania Systemu na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości;
e. uaktualnianie środowiska Systemu, tzn. aktualizacji oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania Systemu zgodnie z ogłaszanymi poprawkami producentów oprogramowania i urządzeń (sterowniki, systemy operacyjne, bazy danych);
f. oraz pozostałe czynności określone w zał. nr 1 do umowy.

Pozostałe warunki realizacji zamówienia są określone w opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 12:00


» Location

Plac Dąbrowskiego 5
Łódź 90-921
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Audio equipment

» Buyer data

Sąd Okręgowy w Łodzi
Plac Dąbrowskiego 5
Łódź 90-921
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Audio/video devices and photography category published on OnePlace in last 10 days.