Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odkrytej pływalni dla zadania pn.: Modernizacja basenu w Leksandrowej.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odkrytej pływalni dla zadania pn: „Modernizacja basenu w Leksandrowej” wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiających realizację inwestycji oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją w trakcie realizacji robót w oparciu o dokumentację dla przedmiotowego zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie na którym prowadzone będą prace. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 11:00


» Location

ul. Rynek 38
Nowy Wiśnicz 32-720
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Nowy Wiśnicz
ul. Rynek 38
Nowy Wiśnicz 32-720
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in