Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (modernizacja pustostanów) w gminnych lokalach mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ul. Lubińskiej 36/9, ul. Słowiańskiej 7/20 (Zadanie nr 1) oraz przy ul. Gajowickiej 90/32, ul. Pułaskiego 24/7, ul. Jagiellończyka 6/4 (Zadanie nr 2)
2. Zakres prac w poszczególnych lokalach obejmuje m. in.:
1) roboty murarsko-tynkarskie, podłogowe, posadzkarskie i okładzinowe, stolarskie, malarskie,
2) roboty w zakresie instalacji sanitarnych wraz z konieczną wymianą osprzętu,
3) roboty w zakresie instalacji elektrycznych wraz z konieczną wymianą osprzętu,
4) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego lokalu mieszkalnego w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 18) wzoru umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

Św. Elżbiety 3
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Zasobu Komunalnego
Św. Elżbiety 3
Wrocław
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in