Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Etap III: termomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu – z podziałem na części: Część 1 – docieplenie budynku, Część 2 – montaż instalacji klimatyzacji

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu (ul. Garbarska 46, 32-340 Wolbrom) – w ramach następujących części:
1) zamówienie: Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Etap III: termomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu – z podziałem na części:
Część 1 – docieplenie budynku. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót: - demontaż paneli osłonowych z blachy trapezowej, - demontaż daszków nad wejściami do budynku, - wykonanie docieplenia ścian osłonowych metodą lekko mokrą przy zastosowaniu styropianu grafitowego  ≤ 0,031, W / (mK) grubości 10 cm (wyprawa z tynku cienkowarstwowego silikonowego, wykonanie opaski z tynku mozaikowego do wysokości 60 cm), - montaż stalowych parapetów okiennych, - montaż nad wejściami do budynku daszków osłonowych z pokryciem płytą poliwęglanową, - wymiana stalowych drzwi do kotłowni na drzwi zewnętrzne o wym. 90 x 200, - montaż na elewacji lamp oświetleniowych (wcześniej zdemontowanych), - montaż kamer zewnętrznych na elewacji budynku, - malowanie drzwi stalowych (do magazynu węgla), - wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy stalowej elewacyjnej trapezowej T7P powlekanej w kolorze RAL7016 – 50,00 m2. 2) zamówienie: Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie – Etap III: termomodernizacja budynku administracyjnego Obwodu Drogowego w Wolbromiu – z podziałem na części: Część 2 – montaż instalacji klimatyzacji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych sześciu pomieszczeniach biurowych w budynku Obwodu Drogowego w Wolbromiu. Łączna powierzchnia użytkowa lokali objętych klimatyzacją wynosi 111,16 m2. Średnia wysokość lokali wynosi 2,5 m.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:30


» Location

ul. B. Głowackiego 56
Kraków 30-085
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. B. Głowackiego 56
Kraków 30-085
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in