Posadowienie bezodpływowego zbiornika na ścieki z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zdziesławicach

» Notice description

Zakres zadania obejmuje posadowienie bezodpływowego zbiornika na ścieki z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zdziesławicach w Gminie Jemielno. Zakres robót budowlanych obejmuje: budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej o długości 33,16 m, posadowienie bezodpływowego zbiornika na ścieki o łącznej pojemności 50 m3, przebudowę istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:45


» Location

Jemielno 81
Jemielno 56-209
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Jemielno
Jemielno 81
Jemielno 56-209
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in