Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii medialnej o szerokim zasięgu (dalej: kampanii) informującej o perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym w szczególności o efektach wdrażania RPO w regionie i możliwościach skorzystania z dofinansowania w ramach RPO WK-P 2014-2020

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

Plac Teatralny 2
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Marketing and PR services

» Buyer data

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in