Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania p-poż. budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/60/HP

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z wykonaniem kompleksowej dokumentacji technicznej dostosowania budynku Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, poprzez przebudowę budynku oraz montaż nowoczesnych instalacji i zabezpieczeń p.poż., w celu zapewnienia bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi.
2. Kody CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego.
3. Termin wykonania zamówienia:
- do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy: opracowanie projektu budowlanego i złożenie go w Urzędzie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę,
- do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy: opracowanie kompletnej dokumentacji (PW, przedmiary, kosztorysy, STWiOR).
W odniesieniu do nadzorów autorskich: na wezwanie Zamawiającego, w trakcie prowadzenia prac realizowanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji technicznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 11:00


» Location

Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Politechnika Śląska
Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in