Opracowanie i dostarczenie bazy danych (w formacie arkusza kalkulacyjnego) i opracowanie dwóch raportów. Oznaczenie sprawy: IA1/U/20/57/EK

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje : - opracowanie i dostarczenie bazy danych (w formacie arkusza kalkulacyjnego) zawierających surowe wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na podstawie oryginalnych, autorskich kwestionariuszy badawczych przygotowanych w Katedrze Zarządzania i Logistyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej;
- opracowanie 2 raportów zwartych, końcowych, stanowiących podsumowanie przeprowadzonych badań wraz z analizą statystyczną i konkluzjami badawczymi.
2. CPV: 79311200-9 usługi przeprowadzenia badań ankietowych.
3. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 09:00


» Location

Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Market research and development

» Buyer data

Politechnika Śląska
Akademicka 2A
Gliwice 44-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in