Wykonanie remontu balkonów w segmencie D i E budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu balkonów w segmencie D i E budynku Domu Pracownika Naukowego UW ul. Smyczkowa 9 w Warszawie, zwane dalej robotami.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót określa dokumentacja, stanowiąca załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ lub Specyfikacją), która dostępna jest na stronie Zamawiającego: www.uw.edu.pl

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Krakowskie Przedmieście -
Warszawa 00-927
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście -
Warszawa 00-927
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in