Usługa ubezpieczenia Powiatu Garwolińskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

» Notice description

Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów.

Przedmiotem postępowania jest:
PAKIET I
UBEZPIECZENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH JEDNOSTEK
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia
UBEZPIECZENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami
3. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
PAKIET II
1. Ubezpieczenia komunikacyjne

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 12:00


» Location

Mazowiecka 26
Garwolin 08-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Powiat Garwoliński
Mazowiecka 26
Garwolin 08-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in