Wykonaniu rocznego okresowego przeglądu i kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zarządzanych przez PWK „Płonia” Sp. z o.o. – 2020 r.

» Notice description

Wykonanie zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) okresowego rocznego przeglądu i kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Obiekty zarządzane przez PWK „PŁONIA” Sp. z o.o. objęte przeglądem wymieniono poniżej:
1. Stacja uzdatniania wody w Nowej Dziedzinie (SUW Nowa Dziedzina), m. Nowa Dziedzina, 74 320 Barlinek, dz. nr 24/29 obręb Strąpie;
2. Stacja uzdatniania wody w Krzynce (SUW Krzynka), m. Krzynka, 74-320 Barlinek, dz. nr 81/39 i 81/40 obręb Krzynka;
3. Stacja uzdatniania wody w Lutówku (SUW Lutówko), m. Lutówko, 74 320 Barlinek, dz. nr 361/6 obręb Równo;
4. Stacja uzdatniania wody w Rychnowie (SUW Rychnów), m. Rychnów, 74 320 Barlinek, dz. nr 187/2 obręb Rychnów;
5. Stacja uzdatniania wody w Mostkowie (SUW Mostkowo), m. Mostkowo, 74 320 Barlinek, dz. nr 96/4 obręb Mostkowo;
6. Stacja uzdatniania wody w Moczkowie (SUW Moczkowo), m. Moczkowo, 74-320 Barlinek, dz. nr 273/1 obręb Moczkowo;
7. Stacja uzdatniania wody w Dzikowie (SUW Dzikowo), m. Dzikowo, 74-320 Barlinek, dz. nr 94 obręb Dzikowo;
8. Stacja uzdatniania wody w Barlinku (SUW Barlinek), ul. Strzelecka 24, 74 320 Barlinek, dz. nr 647 obręb 2 Barlinek;
9. Oczyszczalnia ścieków w Barlinku (OŚ Barlinek), ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek, dz. nr 555
10. Oczyszczalnia ścieków w Mostkowie m. Mostkowo, 74 320 Barlinek, dz. nr 4/138 obręb Mostkowo;
11. Oczyszczalnia ścieków w Rychnowie m. Rychnów, 74 320 Barlinek, dz. nr 421/1 obręb Rychnów;
12. Opis przedmiotu zamówienia.
i. przekazanie dla każdego z obiektów jednego egzemplarza protokołu z przeprowadzonego przeglądu, papierowego wraz z kopią elektroniczną (plik graficzny lub *pdf), zawierającego wyniki oględzin, opis stanu obiektu, odnośne uwagi i ocenę końcową,
ii. przekazanie zbiorczego zestawienia uwag i zaleceń z przeprowadzonych oględzin stanu technicznego obiektów budowlanych,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 11:00


» Location

ul. Fabryczna 5
Barlinek 74-320
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne "Płonia" Spółka z o.o.
ul. Fabryczna 5
Barlinek 74-320
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in