Dostawa mebli metalowych, mebli drewnianych oraz krzeseł i różnego rodzaju siedzisk.

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli metalowych, mebli drewnianych oraz krzeseł i różnego rodzaju siedzisk
2. Szczegółowy wykaz asortymentu zawiera Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy- załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Podane przez Zamawiającego w SIWZ nazwy mają charakter przykładowy a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust 5 ustawy. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach/właściwościach niż wskazane Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3.1.-3.4. do SIWZ. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanych produktów to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny w stosunku do określonych w SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Lutomierska 108/112
Łódź 91-048
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
Łódź 91-048
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in