Usługa ochrony mienia i obiektów szpitala

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony mienia i obiektów szpitala wymienionych
w zestawieniu.
2. Ochrona będzie zapewniona zgodnie z tabelą poniżej.
3. Na wszystkich posterunkach wymagana jest obecność po jednej osobie na każdej zmianie (na każdym posterunku).

1. Pawilon A przy ul. Szpitalnej 2 oraz sąsiadujący z nim Pawilon D, mieszczący się przy ul. Szpitalnej 17, wraz z terenem (m.in. ściany, urządzenia zewnętrzne) 24h
2. Pawilon B przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 (wejście główne), wraz z przyległym terenem 24h
3. Pawilon B przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
(wejście do Zespołu Poradni Specjalistycznych),
wraz z przylegającym terenem 8h
(w godzinach od 7:30 do 15:30 tylko w dni robocze)
5. Pawilon B przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9
(Izba Przyjęć, wjazd od ul. Jagiellońskiej),
wraz z przylegającym terenem 24h
5. Pawilon C przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 9 (wejście główne), wraz z przylegającym terenem 24h
6. Parking przy ul. Dąbrowskiego 24h

Na posterunku 6. Zamawiający posiada kasę fiskalną, która będzie obsługiwana przez pracowników Wykonawcy. Zamawiający przeszkoli pracowników Wykonawcy w jej obsłu

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 12:00


» Location

41-800 Zabrze


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
M.C. Skłodowskiej 9
41-800 Zabrze
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in