Dostawa oraz instalacja sprzętu serwerowego oraz oprogramowania dla Gminy Kęty w 2020 r.

» Notice description

Podstawowy zakres prac obejmuje zakup, dostawę oraz instalację niżej podanego sprzętu
i oprogramowania:
Serwery- 4 szt.
Nadmiarowa macierz- 3 szt.
Switch- 3 szt.
Oprogramowanie- 3 szt.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania wobec specyfikacji zostały określone
w załączniku nr 8 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ”.
3. Instalacja i konfiguracja dostarczonego sprzętu (instalacja witalizatorów, konfiguracja serwerów, switchy, macierzy, uruchomienie backupu oraz replikacji, migracja danych do nowego środowiska- przeniesienie ok.30 maszyn wirtualnych). Powyższe prace musza być wykonywane w czasie umożliwiającym sprawne działanie urzędu tj. w dni robocze w godzinach od 18.00-22.00 oraz w weekendy w godzinach od 9.00-18.00.
4. Gwarancja producenta na cały dostarczony sprzęt minimum 5 lat. Czas reakcji następny dzień roboczy od dnia zgłoszenia usterki (Next Business Day).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.09.2020 | 09:45


» Location

Rynek 7
Kęty 32-650
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Gmina Kęty
Rynek 7
Kęty 32-650
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in