Wyposażenie pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup, transport i wniesienie) pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia szkolnych pracowni gastronomicznych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu, ul. Żeromskiego 26.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
a) szatkownicy do warzyw z zestawem tarcz 1 szt.
b) szafy chłodniczej 1 szt.
c) kuchni gazowej 1 szt.
d) obieraczki do ziemniaków z filtrem opływu 1 szt.
e) urządzenia Sous-vide 1 szt.
f) kuchni elektrycznej indukcyjnej 1 szt.
g) pieca konwekcyjnego 1 szt.
h) robota wielofunkcyjnego 1 szt.
i) zmywarki do naczyń i szkła 3 szt.
j) szafy magazynowej 1 szt.
k) stołu przyściennego 1 szt.
l) ekspresu do kawy 1 szt.
ł) wózka kelnerskiego do flambirowania 1 szt.


2. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
39221000-7 – sprzęt kuchenny
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik
do siwz.
4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w Istotnych postanowieniach umownych, które stanowią załącznik do siwz.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

25.09.2020 | 09:00


» Location

ul. Parkowa 2
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Kitchen accessories

» Buyer data

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in