6 dla Stroszka – roboty budowlane – II edycja

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są prace projektowo-budowlane z podziałem na dwie części postępowania:
- część 1 postępowania pn.: budowa placu zabaw oraz siłowni ,
- część 2 postępowania pn.: budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego .
Zapisy dotyczące wszystkich części postępowania
2.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia istotne zawierają postanowienia umowne - stanowiące załącznik nr 4 do siwz.
3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
4.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowej części zamówienia.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 09:00


» Location

ul. Parkowa 2
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in