Poprawa przejezdności ulicy Akacjowej i Dzielnej w Wołominie oraz ulicy Klonowej w Lipinkach na odc. ul. Słoneczna – tory PKP

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest poprawa przejezdności ulicy Akacjowej i Dzielnej w Wołominie oraz ulicy Klonowej w Lipinkach na odc. ul. Słoneczna – tory PKP, obejmująca:
a) roboty rozbiórkowe i ziemne,
b) roboty brukarskie,
c) wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm,
d) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca),
e) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa ścieralna),
f) pobocze i inne.
Szacunkowy zakres robót stanowi załączony Przedmiar robót.- Zał 1 B oraz Dokumentacja techniczna – Załącznik 1A

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Ogrodowa 4
Wołomin 05-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4
Wołomin 05-200
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in