Dostawa urządzeń zabawowych na miejskie tereny rekreacyjne w Bielsku-Białej

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń zabawowych na miejskie tereny rekreacyjne w Bielsku-Białej na działkach ewidencyjnych nr 868/4 obręb ewidencyjny 0004 Górne Przedmieście, 2726/9 obręb ewidencyjny 0007 Hałcnów, 38/5 obręb ewidencyjny Dolne Przedmieście, 936/37 obręb ewidencyjny Kamienica.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
 Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia;
 Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 10:00


» Location

pl. Ratuszowy 1
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Toys

» Buyer data

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Entertainment and recreation category published on OnePlace in last 10 days.