„Sprzedaż i dostawa tabletów do pracowni w ZSEiU w Łaziskach Górnych przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest :sprzedaż i dostawa tabletów do pracowni językowej, pracowni matematycznej, pracowni fizycznej oraz pracowni ICT w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych przewidzianych w ramach projektu pn.: „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.
Przedmiot zamówienia dostarczony będzie do: Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych przy ul. Chopina 11, Łaziska Górne, w godzinach uzgodnionych ze specjalistą ds. rekrutacji w ZSEiU Łaziska Górne. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

1.1 Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż, dostawę, rozładunek następującego sprzętu :
1. Tablety – 64 sztuki

Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt dostawy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt oraz licencje/oprogramowanie były fabrycznie nowe nieużywane. Licencje/ oprogramowanie muszą być zarejestrowane na Zamawiającego oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Dostarczony sprzęt musi być nowy. Licencje/ oprogramowanie muszą być w najnowszej wersji producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji u producenta sprzętu/ oprogramowania legalności oraz żądanych trybów serwisu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 11:00


» Location

Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Zarząd Powiatu Mikołowskiego
Żwirki i Wigury 4a
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.