Przebudowa drogi gminnej ulicy Nad Zatoką w Jastarni

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej ulicy Nad Zatoką w Jastarni. Zakres robót obejmuje:
a) przebudowę odcinka drogi ulicy Nad Zatoką w Jastarni na podstawie projektu pn. „Przebudowa ulicy Nad Zatoką w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym i oświetleniem ulicznym”, opracowanego przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdańsk, 2017 oraz na podstawie decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/50/18/J z dnia 21.09.2018 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę,
b) przebudowę odcinka drogi ul. Nad Zatoką w Jastarni na podstawie projektu pn. „Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni oraz ul. Nad Zatoką i budowa publicznej toalety samoobsługowej, wiaty rowerowej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego” opracowanego przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdańsk, 2017 oraz na podstawie decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/8/18/J z dnia 08.02.2018 r. o udzieleniu pozwolenia na budowę. Zakres objęty punktem b) obejmuje wyłącznie roboty w pasie drogowym wskazane w załączniku nr 1 do umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach projektowych oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 10.1 i 11.1 do SIWZ - dla zakresu określonego w lit. a oraz załączniki nr 10.2 i 11.2 do SIWZ - dla zakresu określonego w lit. b.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Portowa 24
Jastarnia 84-140
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Jastarnia
ul. Portowa 24
Jastarnia 84-140
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in