PRZEBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM KLUBU SENIORA W RAMACH PROGRAMU SENIOR +

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (rozbiórkowe, ogólnobudowlane i wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz), stolarka okienna i drzwiowa, wykonanie posadzek, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz roboty instalacyjne, związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na Klub Seniora.


W zakres prac wchodzą
a)branża budowlana : roboty rozbiórkowe, roboty wewnętrzne, rozbiórki posadzek, posadzki, tynki, okładziny wewnętrzne, gładzie gipsowe, roboty malarskie, sufity, stolarka drzwiowa i okienna,
b)branża sanitarna: instalacja wodna, kanalizacja sanitarna wewnętrzna,, instalacja wentylacji, instalacje c.o.
c)branża elektryczna : wewnętrzne instalacje elektryczne;
d)roboty zewnętrzne : pochylnia dla niepełnosprawnych i chodnik do pochylni.

Zakres prac przedstawia szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót , oraz przedmiary .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.08.2020 | 12:00


» Location

Perzów 78
Perzów 63-642
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Perzów
Perzów 78
Perzów 63-642
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in