Zakup aparatury w projekcie o akronimie SymPPOŻ

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego urządzeń komputerowych służących do połączenia węzłów klastra obliczeniowego, zgodnych ze standardem infiniband lub równoważnym, spełniającym wymagania minimalne pod względem parametrów technicznych opisanych w SIWZ, w ramach zakupu przez Zamawiającego aparatury w projekcie o akronimie SymPPOŻ. Szczegółowe wymagania dotyczące parametrów technicznych urządzeń, sprzętu oraz wyposażenia wspólnie stanowiących przedmiot zamówienia wraz z określeniem informacji o wielkości zamówienia, zostały opisane w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagane parametry”. Wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 1 mają charakter wymagań minimalnych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 11:00


» Location

Słowackiego 52/54
Warszawa 01-629
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
Słowackiego 52/54
Warszawa 01-629
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in