Dostawa części zamiennych do przenośników pirytu

» Notice description

TAURON Wytwarzanie S.A. - Biuro Zamówień i Umów - zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę części zamiennych do przenośników pirytu.

Ofertę należy przygotować w oparciu o załączoną Specyfikację Warunków Zamówienia (dostępne do pobrania w zakładce "Dokumenty").

W zakładce "Dokumenty" znajduje się:
- podręcznik Oferenta,
- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.08.2020 | 15:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Production machinery and parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in