Przebudowa kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kowarach obejmująca:
- wykonanie robót rozbiórkowych;
- wykonanie robót murarskich i betoniarskich;
- wykonanie robót posadzkarskich;
- wykonanie ścianki działowej;
- wykonanie robót tynkarskich, malarskich i okładzinowych;
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- wykonanie instalacji elektrycznej;
- wykonanie robót montażowych (skrzynki i rozdzielnice, gniazda osprzętu modułowego, gniazda instalacyjne, przewody wtynkowe, oprawy oświetleniowe);
- wykonanie rezystencji izolacji instalacji elektrycznej;
- wywiezienie gruzu i utylizacja odpadów pozostałych po wykonaniu prac budowlanych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą: Opis przedmiotu zamówienia oraz Dokumentacja techniczna – stanowiąca Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – stanowiące Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
3) Przedmiar robót – stanowiący Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
Wszystkie dokumenty tworzące Dokumentację projektowo-techniczną są wiążące. Rysunki i część opisowa dokumentacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte
w specyfikacji technicznej i opisie technicznym, winny być traktowane tak jakby były ujęte we wszystkich.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Staszica 16
Kowary 58-530
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Staszica 16
Kowary 58-530
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in