DOSTAWA ZESTAWÓW WIDEOKONFERENCYJNYCH ORAZ SPRZETÓW BIUROWYCH, RTV I AGD, W TYM SPRZĘTÓW DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA ZESTAWÓW WIDEOKONFERENCYJNYCH ORAZ SPRZĘTÓW BIUROWYCH, RTV I AGD, W TYM SPRZĘTÓW DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w załączniku nr 2 do SIWZ.
Pod pojęciem „dostawa” należy rozumieć dostarczenie fabrycznie nowego i nieużywanego sprzętu, wyprodukowanego nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy do jednostki organizacyjnej UŁ dokonującej zamówienia (koszt transportu wraz z ubezpieczeniem wliczony jest w cenę oferty), a także uruchomienie sprzętu, montaż, instalację, sprawdzenie poprawności działania i wstępne szkolenie z zakresu obsługi - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Players and multimedia devices

» Buyer data

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in