Remont elewacji, wymiana okien z likwidacją wykusza w budynku Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu – postępowanie III

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien z likwidacją wykusza i remont elewacji w budynku Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 3 stanowiącym własność Skarbu Państwa, będącym w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) demontaż okien i ościeżnic drewnianych, 2) montaż okien: drewnianych – 31 szt., oraz okien połaciowych drewnianych -14 szt. wyposażonych w rolety wewnętrzne materiałowe, 3) likwidację wykusza polegająca na demontażu w bocznej ścianie budynku oszklonego wykusza, w metalowej ramie obejmującego 3 kondygnacje, 4) montaż w miejsce zlikwidowanego wykusza okien aluminiowych o zwiększonej odporności ogniowej w ilości 3 szt., 5) montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu, 6) remont elewacji o powierzchni ok. 381,52 m2: naprawa elewacji i malowanie tynków zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 7) montaż parapetów zewnętrznych z blachy cynkowej, 8) utylizację materiałów z rozbiórki. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z art. 31 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowo-technicznej, która jednocześnie stanowi załączniki do SIWZ i przyszłej Umowy oraz w § 1 Umowy ( projekt umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ), do której podpisania będzie zobowiązany Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, lub wskazany przez tego Wykonawcę Podwykonawca robót, zatrudniał w trakcie realizacji zamówienia wszystkie osoby na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywały na rzecz Zamawiającego następujące prace fizyczne: betoniarskie, murarskie, tynkarskie, blacharskie, malarskie, wymiany stolarki okiennej. Przedmiotowy wymóg nie dotyczy czynności związanych z nadzorem nad realizowanymi robotami budowlanymi oraz transportem materiałów i osób na teren realizowanych robót budowlanych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
Zielona Góra 65-454
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
Zielona Góra 65-454
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in