Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy placu zabaw w rejonie ulic: Kurpiowska i Małopolska w Rzeszowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy placu zabaw, w zakresie:
- rozbiórek i demontaży
- wymiany nawierzchni placu zabaw
- dostawy i montażu urządzeń zabawowych
- dostawy i montażu elementów małej architektury
- wszelkich robót niezbędnych do wykonania placu zabaw
Według dołączonej dokumentacji, na warunkach określonych w projekcie umowy oraz SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 11:00


» Location

Rynek 1
Rzeszów 35-064
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Toys

» Buyer data

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
Rynek 1
Rzeszów 35-064
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Entertainment and recreation category published on OnePlace in last 10 days.