Dostawa Osłon twarzy z odchylaną szybką dla potrzeb Oddziałów TAURON Wytwarzanie S.A. kopia

» Notice description

Zapraszamy do udziału w postępowaniu na dostawę
RĘKAWICE GUMOWE DO STĘŻONYCH KWASÓW 5-PALCOWE - 20 kpl
TAURON Wytwarzanie S.A Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.
Uwagi:
- do oferty dołączyć model wybranego produktu wraz z opisem
1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP – magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini– - wg Incoterms 2020,
- termin ważności oferty nie krótszy niz: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- deklaracja dostawcy, że gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- wymagany dowód dostawy,
- OKRES GWARANCJI NIE NIEJ NIŻ 12 M-CY
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w "Opisie zapytania". Wykonawca składając ofertę potwierdza, że jest ona zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na która składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączna wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
3. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta oraz załącznik nr 1 .
5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx
- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
- szczegółowy opis pozycji objętych zapytaniem znajduje się pod znacznikiem "lupki".
6. Ilości ujęte w zamówieniu mają charakter planowy i mogą ulec zmniejszeniu lub całkowitej rezygnacji z zakupu. Z tego tytułu Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.07.2020 | 11:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Working clothes and footwear, protective clothing

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in