[OD5-RD5] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów handlowo-usługowych w m. Dąbrówka, ul. Polna - zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
[OD5-RD5] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów handlowo-usługowych w m. Dąbrówka, ul. Polna - zadanie realizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj"

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 09:00


» Location

Enea Operator Sp. z o.o., Panny Marii 2, 61-108, Poznań


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in