Usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych będących własnością Gminy Byczyna na bazie dzierżawionych przez Wykonawcę kotłowni wraz z urządzeniami.
Szczegóły zawiera – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 10 do SIWZ.
Podane ilości zużycia ciepła, są ilościami szacunkowymi i ich ilość może ulec zmianie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 09:00


» Location

Rynek 1
Byczyna 46-220
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie
Rynek 1
Byczyna 46-220
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in