Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacji Posterunku Policji w Tyszowcach (powiat tomaszowski)

» Notice description

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji oraz modernizacji Posterunku Policji w Tyszowcach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz we wzorze umowy, stanowiących załączniki do SIWZ.
b) Zakres zadań wskazany w STWiORB obejmuje w szczególności:
-dokończenie robót termomodernizacyjnych obiektu zgodnie z audytem energetycznym oraz dokumentacją projektową,
-przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
-przebudowa oraz remont pomieszczeń w piwnicy:
▪ kotłowni olejowej,
▪ magazynu oleju,
▪ pomieszczenia technicznego z przyłączem wody.
-przebudowa oraz remont pomieszczeń na parterze:
▪ poczekalni,
▪ pokoju przyjęć interesantów,
▪ łazienki ogólnodostępnej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
▪ 5 szt. pomieszczeń biurowych,
▪ pomieszczenia gospodarczego (porządkowego)
▪ serwerowni,
- przebudowa oraz remont pomieszczeń na I piętrze budynku:
▪ szatni z przebieralnią, w tym sanitariatu z kabiną prysznicową dla pracowników Policji
▪ pomieszczenia socjalnego z zabudową kuchenną
▪ WC
▪ pomieszczenia technicznego
-wykonanie w zamieszkałym lokalu mieszkalnym robót mających na celu:
▪ wymianę instalacji wod.–kan. z wymianą rurociągów, przyborów sanitarnych i armatury (w łazience zamiana wanny na kabinę natryskową z brodzikiem,
▪ wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami
▪ montaż elektrycznego podgrzewacza wody,
▪ wykonanie nowych instalacji elektrycznych (natynkowo w listwach instalacyjnych)
-wykonanie w całym budynku nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych i teleinformatycznych,
-wykonanie instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych, KD, SWiN, CCTV,
-wymiana kotła węglowego na kocioł olejowy dwufunkcyjny,
-wykonanie oświetlenia zewnętrznego;
-przystosowanie klatki schodowej do wymagań ppoż. na podstawie dokumentacji projektowej oraz wykonanej ekspertyzy p.poż. zatwierdzonej przez Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej,
-w zakresie zagospodarowania działki:
▪ remont nawierzchni dojść, dojazdów i miejsc parkingowych dla interesantów oraz dla samochodów służbowych,
▪ wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą i furtką
▪ przebudowa oraz remont budynku garażowego w celu otrzymania dwustanowiskowego garażu wraz wzmocnieniem nawierzchni utwardzonej.
▪ budowa garażu blaszanego

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 11:00


» Location

ul. Narutowicza 73
Lublin 20-019
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
Lublin 20-019
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in