Dostawa krzeseł i ławek szkolnych do Szkoły Podstawowej nr 5 z terenu Gminy Miejskiej Tczew

» Notice description

Dostawa 24 krzeseł i 12 ławek szkolnych do Szkoły Podstawowej nr 5 Gminy Miejskiej Tczew. Dostarczone produkty winny być nowe, wolne od wad, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, winny spełniać wymagania norm UE. Produkty winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Krzesła i stoły szkolne (ławki) powinny zapewniać wygodę oraz prawidłową postawę ucznia podczas zajęć lekcyjnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.08.2020 | 12:00


» Location

Kołłątaja 9
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Centrum Usług Wspólnych
Kołłątaja 9
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in